Projekt „Słońce świeci wszystkim”

Cykl zajęć i wykładów:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Zioła. Zdrowie w aptece i na talerzu
  • Wiła wianki i rzucała je do wody…
  • Śladami górnictwa siarkowego
  • Tworzenie słuchowisk radiowych

Zapraszamy