Najważniejsze zadania Tarnobrzeskiego Centrum Seniora

 • Prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów i portalu informacyjnego.
 • współpraca z Akademią Seniora w Tarnobrzegu.
 • Współpraca z obecnymi w Tarnobrzegu organizacjami senioralnymi – udzielanie im merytorycznego i logistycznego wsparcia (np. przez programy warsztatów) oraz organizowanie Forum Klubów Seniora.
 • Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych
  do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, kursach, spotkaniach, seminariach).
 • Współpraca z tarnobrzeskimi przedsiębiorcami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji o realizowanych przez nich inicjatywach i zniżkach dla seniorów (m. in. w ramach programu Miejsca Przyjazne Seniorom).
 • Prowadzenie konsultacji komputerowych.
 • Organizowanie bezpłatnych konsultacji i spotkań ze specjalistami: m. in. psychoterapeutą, psychologiem, farmaceutą, pracownikiem ZUS, prawnikiem, Policją.
 • Promocja „dobrych praktyk” na rzecz seniorów.
 • Dbanie o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej.
 • Wsparcie logistyczne Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega.
 • Inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych.
 • Promocja wolontariatu, w tym także wolontariatu senioralnego.
 • Inicjowanie i promowanie konferencji, seminariów i wykładów o tematyce gerontologicznej, dietetycznej, fizjoterapeutycznej.
 • Realizowanie zajęć cyklicznych np. : „Wieczór z tańcem”, „Wieczór z filmem”
 • Realizacja projektów takich jak: Akademia Rozwoju Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Dni Seniora, Dni Gerontologii, Miejsce Przyjazne Seniorom
  i inne.