Podczas tej uroczystości ludzie gromadzą się wokół ognisk, tańczą, śpiewają i wykonują rytualne obrzędy, aby uczcić przesilenie letnie i magię nocy najkrótszej w roku.