W dniach 24.03.2022 – 25.03.2022 od 13:00 do 16:00 w Tarnobrzeskim Centrum Seniora od ulicy Kościuszki, będzie wydawana żywność z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2021.
Serdecznie zapraszamy

Kontakt: info@tcs.tarnobrzeg.pl